Học Viện Ngoại Ngữ Tomifuji

 

                Học tiếng Nhật để thực hiện ước mơ 
   Chương trình giải dạy thú vị của Trường TOMIFUJI

 Trường Tomifuji nằm ở trung tâm thành phố Kobe là thành phố nhộn nhịp, có rất nhiều người nước ngoài từ các nước trên thế giới đến sinh sống và làm việc. Trường dựa vào từng trình độ năng lực tiếng Nhật của từng bạn để giáo viên hướng dẫn các bạn học tập tốt hơn, vì thế 1 năm các bạn có 4 cơ hội để nhập học. Ngoài ra, sau khi kết thúc khoá học tiếng Nhật thầy cô giáo còn tận tình hỗ trợ để các em học lên đại học hay các trường chuyên môn.

Đặc biệt có học bổng dành cho các bạn có thành tích tối ưu trước và sau khi nhập học.